رئیس بنیاد نخبگان زنجان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

رزومه علمی و عمومی

 

مشخصات:

نام و نام خانوادگي: عباس ربیعی

سمت: عضو هیات علمی دانشگاه زنجان– دانشکده فنی و مهندسی- گروه برق

مرتبه دانشگاهي: استادیار

ايميل:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 

شماره تماس: 024 - 33530006 داخلی 4

 

تحصيلات

 • دکتراي تخصصي، برق – قدرت (سيستم)، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 87-91، معدل: 17/22
 • کارشناسي ارشد، برق – قدرت (سيستم )، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 85-87، معدل: 18/28
 • کارشناسي، مهندسي برق – قدرت، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، 81-85، معدل: 17/17

 

افتخارات

 • رتبه نخست در آزمون دکتري تخصصي مهندسي برق-قدرت، دانشگاه صنعتي شريف، 1387.
 • رتبه نخست در بين دانشجويان کارشناسي مهندسي برق- قدرت، ورودي 81 دانشگاه علم و صنعت ايران.
 • بهره مندی از تسهیلات بنياد ملي نخبگان، سال 1387.
 • رتبه سوم در بين دانشجويان کارشناسي ارشد قدرت- سيستم، ورودي 85 دانشگاه صنعتي شريف.
 • رتبه پنجم کشوري در آزمون کارشناسي ارشد سال 85 در رشته مهندسي برق- قدرت.
 • رتبه نخست مقطع کارشناسي دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ايران در بين تمامي دانشجويان مقطع کارشناسي(همه گرايش ها)، 84-83.
 • دانشجوي استعداد درخشان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري.
 • رتبه 258 آزمون سراسري سال 81 رشته رياضي- فيزيک در بين حدود 170000 داوطلب شرکت کننده.
 • فارغ التحصيل رتبه اول دبيرستان نمونه دولتي روزبه زنجان.
 • برگزيده شده در مرحله اول المپياد دانش­آموزي فيزيک در سال تحصيلي 79-80.

 

سوابق آموزشي (تدريس)

 • استاد دروس کنترل توان راکتیو و بررسی احتمالی سیستم های قدرت (کارشناسی ارشد و دکتری)، دانشگاه زنجان
 • استاد دروس سیستم های توزیع انرژی الکتریکی و  بررسی احتمالی سیستم­های قدرت (کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات زنجان
 • استاد دروس ماشين (1)، بررسي سيستم هاي قدرت (1) و مدار (2) در دانشگاه زنجان
 • استاد درس ماشين (1و2و3)، بررسي سيستم هاي قدرت (1و2) و مدار (2) در دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر
 • دستيار آموزشي درس کنترل توان راکتیو ، ترم اول سال تحصيلي 91-90، دانشگاه صنعتي شريف.
 • دستيار آموزشي درس HVDC/FACTS ، ترم اول سال تحصيلي 87-88، دانشگاه صنعتي شريف.
 • دستيار آموزشي (استاد حل تمرين) درس بررسي سيستم هاي قدرت 2، ترم دوم سال تحصيلي 86-85، دانشگاه صنعتي شريف.
 • دستيار آموزشي (استاد حل تمرين) درس بررسي سيستم هاي قدرت 1، ترم اول سال تحصيلي 87-88، دانشگاه صنعتي شريف.
 • دستيار آموزشي (استاد حل تمرين) درس بررسي سيستم هاي قدرت 2، ترم اول سال تحصيلي 87-88، دانشگاه صنعتي شريف.
 • دستيار آموزشي (استاد حل تمرين) درس بررسي سيستم هاي قدرت 1، ترم دوم سال تحصيلي 87-88، دانشگاه صنعتي شريف.
 • دستيار آزمايشگاه ماشين‌هاي الکتريکي (1)، ترم اول سال تحصيلي 86-87، دانشگاه صنعتي شريف.
 • دستيار آزمايشگاه مباني مهندسي برق، ترم دوم سال تحصيلي 85-86، دانشگاه صنعتي شريف.

سوابق تحقيقاتي

 1. 1. پايان نامه ها
 • کارشناسي، " بهبود پايداري گذراي سيستم هاي قدرت با استفاده از ادوات FACTS"، زير نظر مهندس احد کاظمي (دانشيار دانشکده مهندسي برق)، دفاع: شهريور 85، با نمره 19.
 • کارشناسي ارشد، " مديريت توان راکتيو در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته با هدف بهبود پايداري ولتاژ "، زير نظر دکتر مصطفي پرنياني(دانشيار دانشکده مهندسي برق)، دفاع: شهريور 87 ،با نمره 5/19.
 • دکترا،کنترل هماهنگ ولتاژ در سيستم­هاي قدرت در شرايط بهره­برداري عادي و اضطراري"، زير نظر دکتر مصطفي پرنياني(دانشيار دانشکده مهندسي برق)، دفاع: اسفند 91، با نمره عالی.

 

 1. 2. مقالات

2-1- مجلات ISI

[1]. A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane, “Information Gap Decision Theory Based OPF with HVDC Connected Wind Farms,” IEEE Trans. Power Syst, Vol. 30, Issue 6 (2015) PP. 3396-3406.

[2]. A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane, “Risk-averse Preventive Voltage Control of AC/DC Power Systems Including Wind Power Generation,” IEEE Trans. Sustainable Energy, Vol. 6, No. 4, pp 1494-1505, 2015.

[3]. A. Rabiee, M. Parniani, “Voltage Security Constrained Multi-Period Optimal Reactive Power Flow Using Benders and Optimality Condition Decompositions,” IEEE Trans. Power Syst, Vol. 28, No. 2, pp 696-708, May 2013.

[4]. A. Rabiee, A. Soroudi, B. Mohammadi-ivatloo, M. Parniani, “ Corrective Voltage Control Scheme Considering Demand Response and Stochastic Wind Power,” IEEE Trans. Power Syst, Vol. 29, No. 6, pp 2965-2973, November 2014.

[5]. A. Rabiee, A. Soroudi, “Stochastic Multi-Period OPF Model of Power Systems with HVDC Connected Intermittent Wind Power Generation,” IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 29, No. 1, pp 336-344, February 2014.

[6]. A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane, “Stochastic Real-Time Scheduling of Wind-Thermal Generation Units in an Electric Utility,” IEEE Systems Journal, Vol. 11, No. 3, PP 1622-1630, 2017.

[7]. B. Mohammadi-ivatloo, A. Rabiee, A. Soroudi, “Non-convex Dynamic Economic Power Dispatch Problems Solution Using Hybrid Immune-Genetic Algorithm,” IEEE Systems Journal, Vol. 7, No. 4, pp.777–785, December 2013.

[8]. A. Rabiee, B. Mohammadi-ivatloo, M. Moradi-Dalvand “Fast Dynamic Economic Power Dispatch Problems Solution Via Optimality Condition Decomposition,” IEEE Trans. Power Syst, Vol. 29, No. 2, pp 982-983, March 2014.

[9]. A. Rabiee, M. Parvania, M. Vanouni, M. Parniani, and M. Fotuhi, “A Comprehensive Control Framework for Ensuring Loading Margin of Power Systems Considering Demand-Side Participation,” IET Gener. Transm. Distr., Vol. 6, Iss. 12, pp.1189–1201, 2012.

[10]. A. Rabiee, A. Soroudi, “Optimal Multi-area Generation Schedule Considering Renewable Resources Mix: a Real-Time Approach,” IET Gener. Transm. Distr., Vol. 7, Iss. 9, pp.1011–1026, 2013.

[11]. S. M. Mohseni-Bonab, A. RabieeOptimal Reactive Power Dispatch: A Review, and a New Stochastic Voltage Stability Constrained Multi-Objective Model at the Presence of Uncertain Wind Power Generation ,” IET Generation, Transmission & Distribution (2017), Vol. 11, Iss. 4, pp. 815–829.

[12]. A. Rabiee, B. Mohammadi-ivatloo, and M. Ehsan, “Discussion of “Hybrid Differential Evolution With Biogeography-Based Optimization for Solution of Economic Load Dispatch”,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 27, no. 1, pp. 574-574, February. 2012.

[13]. A. Rabiee, B. Mohammadi-ivatloo, and M. Ehsan, “Discussion of “A Hybrid Interior Point Assisted Differential Evolution Algorithm for Economic Dispatch”,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 27, no. 2, pp. 1142-1143, May. 2012.

[14]. A. Rabiee, S. Nikkhah, A. Soroudi, E. Hooshmand, Information gap decision theory for voltage stability constrained OPF considering the uncertainty of multiple wind farms,” IET Renewable Power Generation (2017).

[15]. B. Mohammadi-ivatloo, A. Rabiee, A. Soroudi, and M. Ehsan, “Imperialist competitive algorithm for solving non-convex dynamic economic power dispatch,” Energy, 44 (2012) 228-240.

[16]. B. Mohammadi-ivatloo, A. Rabiee, and M. Ehsan, “Iteration PSO with Time Varying Acceleration Coefficients for Solving Non-convex Economic Dispatch Problems,” Int J Elect Power Energy Syst. 42 (2012) 508–516.

[17]. A. Rabiee, M. Vanouni, and M. Parniani, “Optimal reactive power dispatch for improving voltage stability margin using a local voltage stability index,” Energy Convers Manage 59 (2012) 66–73.

[18]. B. Mohammadi-ivatloo, A. Rabiee, and M. Ehsan, “Time-varying acceleration coefficients IPSO for solving dynamic economic dispatch with non-smooth cost function,” Energy Convers Manage 56 (2012) 175–183.

[19]. M. Moradi-Dalvand, B. Mohammadi-ivatloo, A. Najafi, A. Rabiee, “Continuous quick group search optimizer for solving non-convex economic dispatch problems,” Electric Power Systems Research, 93 (2012) 93– 105.

[20]. B. Mohammadi-ivatloo, M. Moradi-Dalvand, A. Rabiee, “Combined heat and power economic dispatch problem solution using particle swarm optimization with time varying acceleration coefficients,” Electric Power Systems Research, 95 (2013) 9– 18.

[21]. A. Rabiee, S. M. Mohseni-Bonab, “Maximizing hosting capacity of renewable energy sources in distribution networks: A multi-objective and scenario-based approach,” Energy, Volume 120, 1 February 2017, Pages 417–430.

[22]. M. Bakhshi, M. H. Holakooie, A. RabieeFuzzy based damping controller for TCSC using local measurements to enhance transient stability of power systems,” Int J Elect Power Energy Syst. 85 (2017) 12–21.

[23]. A. Soroudi, A. Rabiee, A. KeaneDistribution networks' energy losses versus hosting capacity of wind power in the presence of demand flexibility ,” Renewable Energy Vol.102 (2017) PP. 316-325.

[24]. M. Bakhshi, M. H. Holakooie, A. RabieeFuzzy based damping controller for TCSC using local measurements to enhance transient stability of power systems ,”International Journal of Electrical Power & Energy Systems Issue 12 (2017) PP. 21-27.

[25]. A. Rabiee, S. M. Mohseni-Bonab, Maximizing hosting capacity of renewable energy sources in distribution networks: A multi-objective and scenario-based approach,”Energy Vol. 120 (2017) PP. 417-430.

[26]. A. Soroudi, A. Rabiee, A. Keane Information gap decision theory approach to deal with wind power uncertainty in unit commitment ,” Electric Power Systems Research, 145 (2017) 137–148

[27]. H. Yassami, F. Bayat, A. Jalilvand, A. RabieeCoordinated voltage control of wind-penetrated power systems via state feedback control,” Int J Elect Power Energy Syst. 93 (2017) 384–394.

[28]. S. M. Mohseni-Bonab, A. Rabiee, B. Mohammadi-ivatloo, S. Jalilzadeh, “Probabilistic Multi Objective Optimal Reactive Power Dispatch Considering Load Uncertainties Using Monte Carlo Simulations,” Journal of Operation and Automation in Power Engineering, 3 (2015) 83– 93.

2-2- مجلات ISC

[1] عباس ربيعي، مرتضی محمدی " پخش بار بهينه ي احتمالي مقيد به پايداري گذرا: رهيافت برنامه ريزي تصادفي " مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز دوره 46 شماره 1 (1395) صفحات 1-15.

[2] عباس ربیعی، احسان هوشمند، سامان نیکخواه" استفاده از تئوری تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی برای حل مسئله پخش بهینه توان مقید به پایداری ولتاژ در حضور مزارع بادی " مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز دوره 46 شماره 4 (1395) صفحات 109-122.

[3] احسان هوشمند، رضا نوروزیان، عباس ربیعیاشتراک گذاری بهینه انرژی منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر در شبکه توزیع با درنظرگرفتن عدم قطعیت" مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز (پذیرفته شده برای چاپ)

امیررضا قلی زاده، عباس ربیعی، روح الله فدایی نژاد " برنامه ریزی بهینه مقید به پایداری ولتاژ برای توسعه مزارع بادی بزرگ در جنوب شرق ایران" مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز (پذیرفته شده برای چاپ)

2-3- کنفرانس هاي بين المللي

[1]. A. Rabiee, and M. Parniani, “optimal reactive power dispatch, using the concept of dynamic var source value,” IEEE-PES General meeting, Canada, July 2009.

[2]. S.TohidiA. Rabiee , and M. Parniani, “Influence of Simplifications and Parameters on Small Signal Properties of the Grid Connected Fixed Speed Wind Turbine,” ICEM 2010- XIX International Conference on Electrical Machines, Italy.

[3]. A. Rabiee, A. Soroudi, B. Mohammadi, “Imperialist Competition Algorithm for Solving Non-convex Dynamic Economic Power Dispatch”, International Power System Conference (PSC) 26, November 2011, Tehran, Iran.

[4] عباس ربيعي، امين نصري، سعيده برقي نيا، همايون برهمندپور، عبدالله رنجبر "مدلسازي ترانسفورماتورهاي قدرت پستهاي انتقال و فوق توزيع مورد استفاده در ارزيابي تلفات سيستم هاي قدرت" بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي برق (PSC-24)، تهران، ايران، آبان 1388.

 

[5] بهنام محمدي ايواتلو ، مصطفي پرنياني، عباس ربيعي، سجاد توحيدي " پايدارسازي سيستم قدرت با استفاده از با اندازه گيري هاي گسترده سنكرون" بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي برق (PSC-24) , تهران، ايران، آبان 1388.

[6] عباس ربيعي، مصطفي پرنياني، بهنام محمدي ايواتلو، سجاد توحيدي " پخش بهينه توان راکتيو با هدف مستقيم بيشينه کردن حاشيه پايداري ولتاژ شبکه" دومين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران، نجف آباد، ايران، اسفند 1388.

[7] عباس ربيعي،  حسن جعفري، حسن رستگار" بهينه سازي ضرايب کنترل کننده PID در سيستم کنترل تحريک ژنراتورهاي سنکرون بوسيله الگوريتم PSO" دومين کنفرانس صنعت نيروگاه هاي حرارتي، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران، آبان 1389.

[8] سامان نیک­خواه، عباس ربیعی "رهیافتی نوین برای سرمایه­گذاری بلندمدت مزارع بادی در سیستم­های قدرت"، بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق(EPDC21)، اردیبهشت .1395

[9] سامان نیک­خواه، عباس ربیعی " برنامه­ریزی جبران­سازهای استاتیکی توان راکتیو با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ "، سومین کنفرانس انجمن انرژی ایران (IEANC3)، اسفند 1395.

[10] احسان هوشمند، رضا نوروزیان، عباس ربیعی " اشتراک‌گذاری بهینه انرژی منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر بر اساس مدلسازی تصادفی و برنامه ریزی پاسخ به تقاضا در شبکه های توزیع" کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند 1395.

[11] مهدیس حدادی، عباس ربیعی " توسعه ی مدل OPF با در نظر گرفتن اثر مزارع بادی فراساحلی متصل شده به وسیله ی سیستم vsc-hvdc "، سومین کنفرانس انجمن انرژی ایران (IEANC3)، اسفند 1395.

[12] فرشاد طالبی، عباس ربیعی "بیشینه کردن ظرفیت پذیرش توربین های بادی در شبکه های توزیع"، بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق(EPDC21)، اردیبهشت .1395

[13] سید مسعود محسنی بناب، عباس ربیعی " کنترل اصلاحی ولتاژ در شبکه انتقال سراسری ایران"، دومین کنفرانس انجمن انرژی ایران (IEANC2)، اسفند 1394.

[14] سید مسعود محسنی بناب ، عباس ربيعي، توحيدجعفری "تعیین اندازه و مکان بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه" کنفرانس منطقه­ای سیرد ایران، تهران، ايران، 1393.

[15] توحید مقتدایی ، عباس ربيعي، سعید جلیلزاده " پخش بهینه توان با هدف بیشینه کردن سود خرده فروشی و در نظر گرفتن عدم قطعیت بار و انرژی باد" کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی، تهران، ايران، 1393.

 

 

 1. 3. کتب تاليفي

v   Book chapters:

¨   S. M. Mohseni-Bonab, A. Rabiee, B. Mohammadi-Ivatloo “Multi-objective Optimal Reactive Power Dispatch Considering Uncertainties in the Wind Integrate”,Springer Book, chapter10, 2016.

¨   S.nikkhah, A. Rabiee “A Joint Energy Storage Systems and Wind Farms Long Term Planning Model Considering Voltage Stability”, Springer Book, Part3/chapter16, 2017.

¨    A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane “Risk Averse Security Constrained Stochastic Congestion Management”, Springer Book, chapter10, 2017.

¨    A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane “Energy Hub Management with Intermittent Wind Power”, Springer Book, chapter16, 2014.

¨   کتاب،تاليف، مفاهيم و مسائل سيستمهاي قدرت، عباس ربيعي، بهنام محمدي،انتشارات آهنگ،1389.

¨   کتاب،تاليف، بررسي سيستمهاي قدرت، عباس ربيعي، بهنام محمدي،انتشارات پردازش،1387.

¨   کتاب،تاليف، مفاهيم و مسائل ماشين هاي الکتريکي 1و2، عباس ربيعي، بهنام محمدي، سعيد عوني, انتشارات آهنگ، 1389.

¨   مجموعه سوال هاي آزمون ورودي دكتراي تخصصي مهندسي برق (دروس تخصصي قدرت)، مسعود پروانيا، عباس ربيعي، انتشارات پردازش، 1390.

 1. 4. طرح های پژوهشی انجام شده
 2. 5. پایان نامه های راهنمایی شده
 • برنامه ریزی بهینه حضور تولیدات مقیاس کوچک در شبکه توزیع البرز با درنظر گرفتن پارامترهای فنی- اقتصادی و زیست محیطی، شرکت توزیع برق استان البرز، 1393-1395.
 • کنترل اضطراری ولتاژ شبکه انتقال سراسری ایران، شرکت توانیر، 1390-1391.
 • مطالعه و ارائه روش هاي کاهش تلفات انرژي الکتريکي در شبکه انتقال و فوق توزيع برق منطقه اي هرمزگان، 1388-1389.
 • مطالعه امکان سنجی جایگزینی سیستم کنترل تحریک ژنراتورهای نیروگاه پالایشگاه نفت تهران، 1389.

الف- کارشناسی ارشد

 • " پخش بهينه احتمالي توان مفيد به پايداري گذرا در بازار برق"، مرتضی محمدی
 • " توزيع بهينه توان راكتيو چند هدفه با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند " سید مسعود محسنی بناب
 • " پخش اقتصادی توان با هدف بیشینه کردن سود خرده فروشی با در نظرگرفتن عدم قطعیت های انرژی باد و پاسخگویی بار " توحید مقتدایی
 • " برنامه ريزي توليد توان در حضور نيروگاه هاي بادي با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها " بهنام امین زاده
 • " بررسي نوسانات ولتاژ و پايداري قوس الكتريكي در حضور راكتور سري ترانسفورماتور كوره قوس الكتريكي " مهارخ جزدائمی
 • " تعيين محل نصب و ظرفيت بهينه نيروگاههاي بادي در شبكه هاي قدرت با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ " سامان نیکخواه
 • " توسعه مدل OPF با در نظر گرفتن اثر مزارع بادي فراساحلي متصل شده به وسيله سيستم VSC-HVDC " مهدیس حدادی
 • " جايابي بهينه و بيشينه كردن ظرفيت پذيرش توريبين هاي بادي در شبكه هاي توزيع " فرشاد طالبی
 • " جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند " حیدر سعیدی

ب- دکتری

 • · " کنترل پیش بین ولتاژ با رویکرد بهبود پایداری سیستم قدرت در حضور توربین­های بادی" حسین یاسمی.
 • · " بهره­برداری بهینه از شبکه­های قدرت با ضریب نفوذ رو به رشد نیروگاه­های بادی با ملاحظات پایداری ولتاژ " امیررضا قلی زاده.

 

 1. 6. زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه

¨   مطالعات مربوط به ديناميک، بهره برداري و پايداري سيستمهاي قدرت.

¨   انرژی های نو و مسائل مربوط به اتصال به شبکه آنها.

¨   تجديد ساختار در سيستم هاي قدرت، بازار برق و سرويس هاي جانبي.

¨   استفاده از الگوريتمهاي بهينه سازي پيشرفته در مطالعات برنامه ريزي و بهره برداري سيستمهاي قدرت.

v دروس کارشناسی ارشد مورد علاقه برای تدریس

1- بهره برداری از سیستم های قدرت

2- دینامیک سیستم های قدرت

3- کنترل توان راکتیو

4- بررسی احتمالی سیستم­های قدرت

5- ادوات FACTS

 

عضويت در مجامع علمي

 • عضو (Member) انجمن مهندسين برق و الکترونيک آمريکا(IEEE).
 • داوری در مجلات معتبر بین المللی.

مهارت هاي نرم افزاري

 • MATLAB (SIMULINK-Programming)
 • GAMS
 • DigSILENT
 • Microsoft Office (Excel, Word,  Power point, …)

مهارت هاي زباني

 • ترکي آذري (زبان مادري)
 • فارسي
 • انگليسي
 • عربی