معرفی بنیاد نخبگان استان زنجان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

معرفی بنیاد نخبگان استان زنجان

بنیاد نخبگان استان زنجان به استناد آیین نامه تاسیس و اداره بنیاد نخبگان استان، بنیاد ملی نخبگان و با پیگیری های استانداری استان زنجان در تاریخ 25/ 03/ 1389 طی مراسمی با حضور سرکار خانم دکتر سلطانخواه  معاون علمی و فناوری وقت رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان افتتاح گردید و از همان روز  فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. شناسايي و ايجاد بستر قانوني لازم براي حمايت از نخبگان و مخترعان را مي توان به عنوان مهمترين رسالت اين بنیاد در استان زنجان معرفي نمود.