واحد کارشناس دفتر و روابط عمومی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی: کبری امیری

عنوان پست سازمانی: کارشناس دفتر، روابط عمومی و فناوری اطلاعات

تلفن: 33566661 الی 2-(024)، داخلی 4

فکس: 33536700-(024)