مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

- برگزیدگان ادبی

- شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

- شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور

- ویژگی های مربوط به تسهیلات اعطایی جایزه دکتر کاظمی آشتیانی

- ویژگی های مربوط به تسهیلات اعطایی جذب در دستگاههای اجرایی

- مقررات اجرایی جایزه شهید تهرانی مقدم

- آیین نامه پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

- آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی

- آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری کشور

- آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی کشور

- آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور

- راهنمای کاربران سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان (ثریا)

- چگونگی بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش آموختگان برتر فناور

راهنمای بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش آموختگان برتر

شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از  استادان سرآمد

- شیوه نامه شناسایی و تکریم استادان شامخ